මාස්ක් ඝර්ෂණ පරීක්ෂක

  • DRK128C Martindale Abrasion Tester

    DRK128C Martindale උල්ෙල්ඛ පරීක්ෂක

    වියන ලද සහ ගෙතූ රෙදිවල උල්ෙල්ඛ ප්‍රතිරෝධය මැනීමට DRK128C Martindale උල්ෙල්ඛ පරීක්ෂකය භාවිතා කරන අතර වියන ලද රෙදි වලටද යෙදිය හැක.දිගු ගොඩවල් රෙදි සඳහා සුදුසු නොවේ.සුළු පීඩනයක් යටතේ ලොම් රෙදිපිළිවල පෙති කාර්ය සාධනය තීරණය කිරීමට එය භාවිතා කළ හැකිය.3mm ට වැඩි ඝණකම සහිත ලොම් රෙදි සඳහා සුදුසු නොවේ.අදාළ ප්‍රමිතීන්: GB/T4802.2, GB/T21196.1~4, GB8690, ASTMD4966, ASTMD4970, ISO12945.2 ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණ: 1. මෙම යන්ත්‍රය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ: m...